2018 03 13 VILNIUJE: VIDAUS AUDITORIUS – VADOVO DEŠINIOJI RANKA

Lektorė RITA MARTIŠIENĖ – CIA, CRMA, Vidaus auditorių asociacijos valdybos pirmininkė, profesionali vidaus auditorė, konsultantė. Seminaro metu lektorė patars, kaip susidėlioti savo darbo prioritetus, aptars vadovo požiūrio svarbą į vidaus auditą organizacijoje, vidaus auditoriaus vaidmenį efektyvinant procesus, visų susijusių šalių tarpusavio bendradarbiavimo galimybes bei gaunamą naudą kiekvienam darbuotojui ir organizacijai. Pagrindinės seminaro temos: Vidaus audito […]

Daugiau informacijos
Naujausi blog įrašai